REGULAMIN MAŁEJ AMATORSKIEJ LIGI HOKEJA

1 §

Mała Amatorska Liga Hokeja to liga zrzeszająca amatorskie drużyny hokejowe, które nie posiadają licencji i nie są zgłoszone w żadnym związku oraz innej lidze, w tym także amatorskiej. Liga nie ma charakteru oficjalnych rozgrywek, a ma na celu podsumowanie rozegranych spotkań między zgłoszonymi drużynami, nie ma osobowości prawnej, a także nie prowadzi działalności gospodarczej.

2 §

Liga nie posiada oficjalnego organizatora i jest nadzorowana przez uczestników oraz przedstawicieli zespołów biorących udział w rozgrywkach.

3 §

Zawodnicy biorący udział w meczach ligi muszą być pełnoletni oraz posiadać polskie obywatelstwo . Zawodnicy niepełnoletni zostaną popuszczeni na podstawie podpisanej zgody obu rodziców lub opiekunów prawnych.

4 §

Zawodnicy biorą udział w meczach na własną odpowiedzialność, a gospodarze poszczególnych meczów, sędziowie, a także Mała Amatorska Liga Hokeja nie ponoszą odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu kontuzji zawodników, urazów ciała zawodników, a także za zniszczony sprzęt hokejowy w trakcie trwania meczów

5 §

Zawodnik biorący udział w meczu ligi musi posiadać pełny sprzęt hokejowy tj. kask, kamizelka (bodik), nałokietniki, rękawice, spodenki oraz nagolenia. Zawodnik nie posiadający w/w sprzętu nie będzie dopuszczony do meczu. Zawodnik poniżej 18 lat musi obowiązkowo grać w kracie. W przypadku złamania kija lub utraty kasku oraz innej części sprzętu hokejowego w czasie gry zawodnik zmuszony jest do natychmiastowego opuszczenia lodowiska. Za kontynuację gry ze złamanym kijem lub bez pełnego sprzętu przewidziana jest kara 2 minutowa.

6 §

W meczach ligowych obowiązują zasady amatorskiego hokeja tzn. zabroniona jest gra ciałem (bodiki), rzucanie przeciwnika na bandę oraz strzały z zamachu, tzw. klepy. Dopuszcza się odstępstwo dot. zezwolenia na strzały z zamachu, tzw. klepy w przypadku uzgodnionego każdorazowo przed spotkaniem stanowiska kapitanów drużyn.

7 §

Podczas meczów wprowadzony jest bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Zawodnicy pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających nie będą dopuszczeni do meczu.

8 §

Zgłoszenie nowych drużyn do ligi może nastąpić tylko przed rozpoczęciem sezonu zasadniczego. Wszystkie drużyny grające w lidze muszą wyrazić zgodę na dołączenie nowej drużyny. Wszystkie zmiany będę konsultowane z przedstawicielami.

9 §

Przed każdym sezonem drużyny zgłaszają listę max. 30 zawodników, którzy wezmą udział w rozgrywkach ligowych. Lista będzie obowiązywała do końca sezonu zasadniczego i fazy play-off. Zgłoszenie nowego zawodnika do drużyny po rozpoczęciu rozrywek wymaga zgody kapitanów wszystkich drużyn.

10 §

Przed każdym spotkaniem drużyny wpisują listę zawodników oraz bramkarzy którzy występują w meczu. Minimalna ilość zawodników do rozegrania spotkania to 7 zawodników + 1 bramkarz.

11 §

Drużyna gospodarzy jest odpowiedzialna za wypełnienie protokołu meczowego w tym wpisanie (ustalenie) strzelców bramek oraz asyst w czasie lub po meczu.

12 §

W lidze nie mogą brać udziału (być zgłoszeni):
lidze mogą brać udziału (być zgłoszeni):

13 §

Wystawienie w meczu zawodników spoza listy zgłoszonej na początku sezonu lub wystawienie zawodników opisanych w paragrafie 3 lub 13,egulaminu będzie skutkować automatycznym przyznaniem walkowera (5:0) dla drużyny przeciwnej. Podstawą weryfikacji jest protokół meczowy a weryfikacja może nastąpić w dowolnej chwili, zawodnicy biorący udział w meczu zobowiązani są do posiadania dokumentu ze zdjęciem.

14 §

Lista zawodników zgłoszonych przed sezonem oraz lista zawodników zgłoszonych do raportu meczowego będzie sprawdzona w celu ustalenia ew. przeszłości zawodnika. Dokumentami weryfikacyjnymi są protokoły meczowe, artykuły z gazet, skarby kibica, artykuły ze stron www. Każdorazowo do przeprowadzenia procesu weryfikacji uprawnieni są kapitanowie drużyn lub ich zastępcy, łącznie z żądaniem przedstawienia dokumentu tożsamości zawodnika zgłoszonego do gry.

15 §

Brak bramkarza skutkuje walkowerem (5:0). Dopuszcza się możliwość zastąpienia bramkarza zawodnikiem z listy zgłoszonej przed sezonem, jednak wymagany jest pełny sprzęt bramkarski.

16 §

W czasie ligi będą prowadzone statystyki – zawodników (gole + asysty) oraz bramkarzy (puszczone bramki) w celu wyłonienia na koniec sezonu zasadniczego najlepszego zawodnika oraz bramkarza. Kryterium do wyboru najlepszego zawodnika będzie „punktacja kanadyjska” (czyli. suma bramek + asyst). Bramkarza najmniejsza średnia puszczonych bramek we wszystkich spotkaniach.

17 §

Rozgrywki składają się z sezonu zasadniczego. W tym czasie każda z drużyn rozegra 14 meczów systemem każdy z każdym (mecz + rewanż).

18 §

Mecze będą rozgrywane na lodowiskach przystosowanych do gry w hokeja na lodzie spełniającej wymogi licencji. W sezonie zasadniczym czas gry to 3x15min (3 tercje po 15minut) – czas zegarowy z zatrzymywaniem lub 3x20min (3 tercje po 20 minut) – czas zegarowy bez zatrzymywania. Decyzja o wyborze modelu pomiarowego czasu spotkania każdorazowo do uzgodnienia przez kapitanów drużyn.. W przypadku remisu w regulaminowych 45/60 minutach będzie dodatkowa dogrywka 1x5min (1 dodatkowa tercja po 5 min) w przypadku dalszego remisu o wyłonieniu zwycięscy spotkania zadecydują rzuty karne po 3 rundy + ewentualnie dodatkowe rudny aż do skutku.

19 §

Punktacja w tabeli podczas sezonu zasadniczego będzie następująca - za zwycięstwo w czasie regularnym – 3 pkt, za zwycięstwo w dogrywce – 2 pkt, za zwycięstwo w karnych – 2 pkt, z przegraną w czasie regularnym – 0 pkt, z przegraną w dogrywce – 1 pkt, za przegraną w karnych – 1 pkt.

20 §

O kolejności w tabeli decyduje kolejno - większa ilość punktów, lepszy bilans bramkowy, większa ilość zwycięstw w czasie regularnym, większa ilość zwycięstw w czasie dogrywki, większa ilość zwycięstw po rzutach karnych.

21 §

Odwołanie i przełożenie spotkaniu musi zostać zgłoszone przedstawicielom drużyn z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem co nie skutkuje obciążeniem finansowym. W przypadku krótszego czasu niż 3 dni drużyna odwołująca zobowiązana jest do pokrycia ewentualnych kosztów obsługi sędziowskiej.

22 §

Wynajem lodowiska opłaca drużyna organizująca dane spotkanie

23 §

Oficjalnie rozgrywki w ramach MALH rozpoczynają się z dniem 01.10.2017 r.

24 §

Wszystkie mecze pomiędzy drużynami biorącymi udział w MALH zostaną zakończone z dniem 01.04.2018 r.

25 §

Możliwe jest przeprowadzenie opcjonalnie jednodniowego turnieju pomiędzy drużynami MALH na zakończenie ligi, gdzie nastąpi wybranie najlepszej drużyny sezonu, podsumowanie tabeli oraz wręczenie symbolicznych medali zwycięzcom MALH w sezonie 2017/2018. Miejsce oraz termin czy charakter przeprowadzenia turnieju do omówienia w trakcie trwania sezonu MALH pomiędzy kapitanami drużyn.

26 §

Drużyna, która dwukrotnie zmieni uzgodniony termin rozegrania meczu i finalnie nie przeprowadzi spotkania zostanie ukarana walkowerem.

27 §

Przed oficjalnym rozpoczęciem rozgrywek (patrz pkt. 1) reprezentacji drużyn mają obowiązek przedstawić listę zawodników (na specjalnie przygotowanym formularzu, zawierającym miedzy innymi zdjęcie zawodnika, date urodzenia, oraz status zawodnika), którzy będą reprezentować odpowiednie kluby hokejowe w sezonie 2017/2018. Listy należy przekazać do kol. Krzysztofa CZYSZ na adres mailowy francwp@wp.pl Lista powinna zawierać maksymalnie 30 zawodników, z zaznaczeniem bramkarzy.

28 §

Wszelkie ustalenia z drużyną przeciwną oraz z sędzią przed/w trakcie/po zakończeniu meczu dokonują jedynie Kapitanowie drużyn lub wyznaczeni asystenci, zapisani w formularzu zgłoszeniowym drużyny.

29 §

Zawodnik ukarany przez sędziego odbywa karę w pobliżu protokolanta (pomiędzy boksami drużyn).

30 §

Warunkiem koniecznym rozgrania meczu w ramach rozgrywek MALH jest zorganizowanie przez Gospodarza lodowiska przystosowanego do gry, zapewnienie obsługi sędziego oraz protokolanta, który również ma obowiązek kontroli czasu gry.

31 §

Sędzia biorący udział w rozgrywkach MALH musi posiadać stosowne kwalifikację/licencję.

32 §

Zawodnicy ukarani w każdym meczu, przekazują równowartość w PLN ilości karnych minut na rzecz MALH. Protokoły wraz z pieniędzmi uzyskanymi w ten sposób, Gospodarz meczu przekazuje niezwłocznie do kol. Krzysztofa CZYSZ.

33 §

Zawodnik, który przejawia nadmierną agresję w grze, a także za wszczęcie bójki, może zostać ukarany karą meczu. Ukarany zawodnik nie może uczestniczyć w meczach MALH przez 3 kolejne spotkania swojej drużyny. Dodatkowo zawodnik taki, musi przekazać kwotę 100,00 PLN na rzecz MALH (patrzpar.. 36).

34 §

Zgodnym oświadczenie woli kapitanów wszystkich drużyn biorących udział w lidze, dla celów organizacyjnych powołana zostaje stona www, dokumentująca stan rozgrywek i dane statystyczne. Za prowadzenie strony www odpowiedzialny jest kapitan drużyny Baribals Kobiór – Krzysztof Czysz, opłata w wysokości 50 PLN za utrzymanie i prowadzenie strony www obciąża proporcjonalnie (w równej części) każdą z drużyn biorących udział w lidze.

35 §

Wszystkie zebrane fundusze na rzecz MALH w sezonie 2017/2018 zostaną przekazane na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem strony internetowej oraz na zakup symbolicznych medali dla najlepszej drużyny biorącej udział w rozgrywkach.

36 §

Obowiązkiem każdego z kapitanów drużyn jest uzyskanie potwierdzenia znajomości i pisemnej akceptacji regulaminu Małej Amatorskiej Ligi Hokeja przez zawodników w ramach swoich drużyny, przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych. Dokonuje się tego poprzez własnoręczny podpis każdego zawodnika na jednym formularzu regulaminu MALH.